Untitled Document
 HOME
  O nama
  Profesionalna orijentacija
  Profesionalna selekcija
  Edukacija
  Korisnici usluga
  KontaktPronađite nas na Facebook-uPrijavite se na mailing listu:

 

 


Čovek radu posvećuje mnogo vremena: 1/3 dana, 7 do 8 sati na dan, odnosno 35 do 40 godina svoga života. S obzirom na obim vremena, jako je važno da radimo posao koji nas čini zadovoljnim i  posao u kom smo uspešni.

Odluka o izboru zanimanja jedna je od najvažnijih odluka u čovekovom životu. Najčešće to i nije samo jedna odluka. Odluka o izboru zanimanja zapravo je proces koji uključuje niz odluka pojedinca tokom svog školovanja i zaposlenja.

Retko će se bilo ko baviti samo jednim poslom u životu. Ljudi promene i po nekoliko poslova, pa i zanimanja, tokom svog radnog veka. Sled poslova i zanimanja koje čovek obavlja tokom svog aktivnog radnog perioda života naziva se profesionalnom karijerom.

Profesionalna karijera određuje život pojedinca - materijalni položaj, društveni ugled, mesto stanovanja, prijatelje. Upravo zbog toga je planiranje i usmeravanje  sopstvene karijere zapravo planiranje sopstvenog  života.

    A K T U E L N O S T I

 

27.12.2012 Održane su evaluacione radionice sa profesionalcima iz policije, socijalne zaštite i pravosuđa povodom eksterne evaluacija projekta "KA SVEOBUHVATNOM SISTEMU ZA SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA U VOJVODINI"

26.12.2012 Održana obuka o Upravljanju poslovnim sastancima u JKP Informatika u Novom Sadu

18.12.2012 Održane su fokus grupe sa profesionalcima i sa predstavnicima opšte javnosti u Bačkoj Topoli povodom eksterne evaluacije projekta "KA SVEOBUHVATNOM SISTEMU ZA SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA U VOJVODINI"

U Crvenom krstu u Šidu dana 13.12.2012. konsultantkinje Agencije PRO STUDIO održale su fokus grupe u okviru eksterne evaluacije projekta pod nazivom "KA SVEOBUHVATNOM SISTEMU ZA SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA U VOJVODINI" koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanjei ravnopravnost polova.

Šta treba uraditi pri donošenja odluke o izboru zanimanja?
Profesionalna orijentacija podrazumeva aktivnosti psihološke procene kojima je cilj da se pojedincima pomogne u što uspešnijem izboru zanimanja. Pri profesionalnoj orjentaciji psiholog sagledava i procenjuje:

  • opšte i specifične sposobnosti pojedinca
  • osobine ličnosti
  • profesionalna interesovanja
  • uspeh u prethodnom školovanju
  • motive i očekivanja pojedinca vezana za njegov željeni profesionalni identitet

i shodno tome, vrši izbor i daje preporuku najpodesnijih zanimanja i poslova. Ako ste u dilemi i želite stručnu podršku u jednoj od najvažnijih životnih odluka, tu smo za vas.

24.10.2012 Agencija za profesionalno savetovanje i menadžment će u narednih nekoliko meseci raditi eksternu evaluaciju projekta "Kа sveobuhvаtnom sistemu zа suzbijаnje nаsiljа nаd ženаmа u Vojvodini".
Svrhа evаluаcije je dа obezbedi ocenu sprovođenjа projektа, а shodno tome i Strаtegije zа zаštitu od nаsiljа u porodici i drugih oblikа rodno zаsnovаnog nаsiljа u AP Vojvodini u kontekstu rаzvojа novog strаteškog dokumentа. Evаluаcijа će pokriti geogrаfsku oblаst od svih 45 opštinа u Vojvodini. Link >>  

3.10.2012 Profesionalna selekcija za potrebe Opštine Odžaci, za radno mesto stručni saradnik u Opštinskom udruženju poljoprivrednika, realizovana je dana 3.10.2012. godine u vremenu od 13 do 18.00 časova. Selekciji je pristupilo 14 kandidata/kinja. Proces profesionalne selekcije uključio je primenu različitih tehnika: psiholoških testova, tehniku grupne diskusije bez vođe i intervjue sa kandidatima koji su zadovoljili zahteve selekcije u najvećoj meri. Link >>